Novinky

22.06.2014 14:32

V sobotu dňa 21.6.2014 sa konala na Bzinách medzinárodná (NE)náročná hasičská súťaž, ktorá pozostávala z dvoch disciplín. Na začiatku si každý vylosoval svoju pozíciu pri hasičskom útoku. Prvou disciplínou bolo preniesť raneného na nosítkach, u žien to bola jedna ranená a u mužov traja ranení. Cieľom druhej disciplíny, bolo zostaviť hasičský útok, kde všetky hadice boli vo vozíku.
Do tejto súťaže sa zapojil aj dobrovoľný hasičský zbor z Čiech, Poľska a jeden tým medzinárodného družstva. Dokopy bolo 13 týmov a z toho 4 ženské a 9 mužských. Nakoniec sa ženy umiestnili na 2. mieste a muži na 6. mieste.

16.06.2014 21:04

Dňa 14. júna sa v našej obci Vyšný Kubín uskutočnil IV. ročník súťaže, neprerábaných striekačiek PS 12, Trojičný útok . Ako každý rok, tak aj tento sme si každý rozdelili úlohy a dúfali v krásne počasie a veľkú účasť. Súťažilo sa tradične v hasičskom útoku, kde každý tím mal dva pokusy. Medzi prvým a druhým útokom, cez prestávku, sme urobili súťaž jednotlivca a súťaž o najrýchlejšie sanie, kde sme sa zapojili aj my. Dokopy bolo 15 tímov z toho 11 mužských a 4 ženské. Nakoniec sa ženy umiestnili na 1. mieste s časom 33:58 a muži na 3. mieste s časom 23:56.

Deň na to sa konal Trojičný útok - Plameň kde sa naši plameniaci umiestnili na 3. mieste s časom 36 sekúnd. V tento deň bol aj Deň detí, cez ktorý sme zorganizovali súťaže pre deti a zábavu pre dospelých. 

11.05.2014 22:38

Dňa 14.6.2014 bude DHZ Vyšný Kubín organizovať súťaž dobrovoľných hasičských družstiev v požiarnom útoku. Deň na to tj. 15.6.2014 bude súťaž plameniakov. Prídte podporiť svoj tým :)

06.04.2014 21:47

Takže po našej dvojtýždňovej príprave a úsmešne zdolanej písomno-ústnej skúške sa náš dobrovoľný hasičský zbor posilnil o osem certifikovaných členov.  

13.03.2014 22:29

Dňa 5.4.2014 sa naši plameniaci zúčastnia na XII. ročníku Zimného sústredenia mladých hasičov v Likavke, ak máte chuť prídite podporiť. 

03.01.2014 11:09

Dobrovoľný hasičský zbor Vyšný Kubín

Vás pozýva na

Výročnú členskú schôdzu,

 

ktorá sa uskutoční 18. 01. 2014 o 18:00 hodine

v sále OcÚ Vyšný Kubín

 

Program:

1.      Otvorenie, privítanie členov a hostí, schválenie programu rokovania

2.      Voľba návrhovej a volebnej komisie.

3.      Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie.

4.      Správa o hospodárení.

5.      DISKUSIA

6.      Prejednávanie plánu hlavných úloch na nastavajúce obdobie a schálenie.

7.      Uznesenie.

8.      Záver rokovania.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

Vladimír Drengubiak

Predseda DHZ

<< 1 | 2

Hasičské desatoro 

1.  Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť 
pomôcť v nešťastí 
 
2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, 
nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž. 
 
3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie. 
 
4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú 
od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše. 
 
5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich 
povzniesť. 
 
6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, 
v spoločenskom konaní počestná a vľúdna. 
 
7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy 
hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť. 
 
8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky 
nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril. 
 
9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi 
a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš. 
 
10.  Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš 
dobrým hasičským dobrovoľníkom.