Pripravovaná kniha Dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji

Vyšný Kubín je obec na Slovensku v okrese Dolný Kubín. Má v súčasnosti cca 709 obyvateľov, nachádza sa neďaleko okresného mesta, 5 km od Dolného Kubína. Obec leží v údolí dvoch kopcov, Veľký Choč 1611 m.n.m. a Ostrá a Tupá skala. 

Dobrovoľný hasičský zbor Vyšný Kubín funguje s prestávkami už od roku 1925. Postupne sa v ňom prestriedali starí rodičia, rodičia terajších členov a zanechali o tom, vzhľadom k technickým vymoženostiam tej doby, už len stručné a často krát nejasné spomienky. Z iniciatívy predošlého starostu obce a odhodlaných mladých ľudí z Vyšného Kubína vzniklo v roku 2009 DHZ VK také ako ho poznáme dnes. Najťažšie bolo stotožniť sa so starou technikou a postupne ju obmieňať.

Od roku 2009 pôsobil ako predseda DHZ – Vyšný Kubín Martin Škvarka, ktorý v roku 2011 odovzdal túto najvyššiu funkciu terajšiemu predsedovi Vladimírovi Drengubiakovi. V priebehu tých pár rokov sa ostatné funkcie menili až kým sa neustálili na terajších členoch. Začiatky sú ťažké a také boli aj prvé súťaže. Bolo treba obnoviť techniku, natrénovať nové veci, zosúladiť sa ako družstvo a celkovo sa posunúť ďalej. Skúškou bol rok 2011 kedy boli časté povodne v okolí celého Dolného Kubína. DHZ Vyšný Kubín mali neustále pohotovosť a situáciu vo svojej obci zvládli bez pomoci profesionálneho Hasičského zboru Dolný Kubín, za čo si v obci vyslúžili aj verejné  poďakovanie a oporu v občanoch. 10.07.2011 DHZ Vyšný Kubín pomáhal pri povodni v meste Dolný Kubín, priamo pri vyčerpávaní vody z pivničných priestorov, vtedy novej budovy RUFIN, čo bolo aj medializované na stránkach nemenovaného denníka. Občania si určite pamätajú aj dôsledné previerky domov, vykonávané v skupinkách bez ohľadu na počasie a iné ovplyvňujúce faktory.

Neskôr, keď už nabralo DHZ Vyšný Kubín aké také skúsenosti v pomoci občanom a svojej obci, zameralo sa aj na zdokonaľovanie techniky požiarneho útoku, kvality a kvantity tréningov. Netrvalo dlho a členovia sa namotivovali nejedným popredným miestom v uznávaných oravských hasičských súťažiach, čo ich len posunulo a odhodlalo ďalej bojovať a tvrdšie na sebe pracovať. 

Drvivá väčšina členov DHZ Vyšný Kubín, predovšetkým výbor sa v marci 2014 zúčastnili na Základnej odbornej príprave konajúcej sa v obci Bziny. Bola to skúška pozostávajúca z písomnej a ústnej časti, v prípade úspešného zloženia ukončená osvedčením o absolvovaní Základnej odbornej prípravy v rámci Dobrovoľných hasičských zborov. Členovia sa tam oboznámili s množstvom teoretických ako aj praktických informácií, ktoré boli podané profesionálnymi členmi Hasičského záchranného zboru Slovenskej republiky. Užšia skupina pokračovala aj ďalšou skúškou získaním Znaku odbornosti, kde už bol záber tých vedomostí širší.

Momentálne sa DHZ Vyšný Kubín venuje zdokonaľovaniu v taktike útokov a predovšetkým mládeži, ktorej sa snažia odovzdať čo najviac skúsenosti do budúcnosti, aby si už sami vedeli poradiť,  keď sa zmení generácia a oni budú zastávať hlavné funkcie v DHZ VK.

Vo Vyšnom Kubíne sa pravidelne každoročne konajú dve súťaže, ktoré usporadúva  priamo obec a DHZ Vyšný Kubín, a to je hasičská súťaž na Trojicu a Nočná hasičská súťaž do kopca, ktorá predviedla v roku 2014 svoj tretí ročník. Keďže toto DHZ funguje naplno len od roku 2009 a boli to pre nich všetko nové veci, poháre zo súťaží si začali odkladať až okolo roku 2012 a odvtedy sa ich nazbieralo pomerne dosť. Najväčšie úspechy zožínajú na domácej pôde ale nenechali sa zahanbiť ani v Žaškove na Memoriály Ondreja Sokola, ktorý sa koná len raz za dva roky, kde družstvo žien pokorilo samotné domáce hasičky a vyhralo prvé miesto.

DHZ Vyšný Kubín je jedno z mála zborov z Oravy a okolia, ktoré sa snaží pravidelne stretávať na historickej súťaži v Liptovských Sliačoch, kde si pripomínajú históriu techniky hasenia, ako aj samotného materiálno technického vybavenia. Podmienky tejto súťaže sú prísnejšie práve na technické vybavenie, preto je táto súťaž náročnejšia ako tie ostatné. Ďalšie súťaže, ktoré si každoročne nenechajú ujsť sú súťaže v Bzinách, s ktorými má DHZ Vyšný Kubín veľmi dobré vzťahy a navzájom si pomáhajú, radia a stretávajú sa. DHZ Bziny si vymysleli tradíciu v nenáročnej hasičine, kde sa odchyľujú od klasických súťaží a snažia sa to okoreniť náročnejšími úlohami. Obcou, kde sa pravidelne konajú súťaže a tiež je tam DHZ Vyšný Kubín stálym účastníkom je Istebné.

V skratke zhrnutie úspechov na súťažiach v roku 2013 a 2014

2013

Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne máj 2013: ženy 1., muži 2., plameň 3. miesto

NE náročná hasičina Bziny 2013: ženy, 2. miesto

Memoriál Ondreja Sokola v Žaškove 2013: ženy 1., muži 4., plameň 4. miesto

Párnica 2013: ženy 3., muži 5., plameň 2. miesto

Nočná hasičská súťaž Vyšný Kubín september 2013: ženy 1., muži 1.miesto

2014

Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne jún 2014: ženy 1., muži 3., plameň 3. miesto

NE náročná hasičina Bziny 2014: ženy, 2. miesto, muži 6. miesto

Istebné júl 2014: muži 2. miesto

Oravská Poruba júl 2014: ženy 2., muži 3. miesto

Nočná hasičská súťaž Vyšný Kubín september 2014: ženy 1., muži 2.miesto

 

DHZ Vyšný Kubín má družstvo mužov, žien a plameň. Okrem toho má viacej členov, ktorí pôsobia ako náhradníci v súťažiach a ako členovia, na ktorých je spoľahnutie pri potrebách pomôcť či už svojej alebo okolitým obciam. Počet členov sa v roku 2014 ustálil na 38.

Čo sa týka súťažných útokov je DHZ Vyšný Kubín vybavené dostatočne. Najčastejšie používajú PS12, ktorá je súčasťou takmer každého DHZ v okolí, potom si zaobstarali aj silnejšiu mašinu a to PS12 so športovou úpravou, ktorá nie je vhodná na zásah ako taký,  a vo svojej zbierke vlastnia aj historickú mašinu PS8, s ktorou sa zúčastnili na už spomínanej historickej súťaži v Liptovských Sliačoch.

V zbrojnici DHZ Vyšný Kubín ďalej skladuje čerpadlo, hadice B zásahové 20 m, hadice C zásahové 20 m, sacie hadice, zásahová prilba a opasky,  rozdeľovač zásahový, prúdnice zásahové, sací kôš zásahový, sací kôš športový, kľúče.

Čo tomuto DHZ chýba, hlavne pri pohotovosti v obci je automobil. Členovia používajú svoje motorové vozidlá bez nároku na náhradu vynaložených výdavkov s tým spojených.

Súčasným predsedom tohto DHZ je Vladimír Drengubiak a veliteľom Ing. Peter Klocok.

 

 

Informácie o nás

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany Slovenskej Republiky. Svoju činnosť rozvíja v súlade so stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb.

História DHZ

Súčasné DHZ Vyšný Kubín vzniklo v roku 2009 z iniciatívy bývalého pána starostu Ing. Jaroslava Figuliho a samozrejme z odhodlania mnohých nádejných hasičov či už mužského alebo ženského pohlavia. Technické zariadenie, ktoré ostalo ešte z predošlých generácií DHZ, kde sa vystriedali naši otcovia a praotcovia bolo potrebné trochu modernizovať, čo sa nám sčasti aj podarilo. 

 

Umiestnenie

02.10.2014 20:09
 

ROK 2014

 

Dátum Tím Umiestnenie Obec
5.4.2014 plameň 8. Likavka
14.6.2014 ženy    1. Vyšný Kubín
14.6.2014 muži 3. Vyšný Kubín
15.6.2014 plameň 3. Vyšný Kubín
21.6.2014 muži 4. Bziny
21.6.2014 ženy 2. Bziny
29.6.2014 zmiešaný 4. Lip. Sliače
20.7.2014 ženy 5. Istebné
20.7.2014 muži 2. Istebné
27.7.2014 muži 3. Or. Poruba
27.7.2014 ženy 2. Or. Poruba
13.9.2014 muži 2. Vyšný Kubín
13.9.2014 ženy 1. Vyšný Kubín
18.10.2014 zmiešaný 2. Val.Dubová

ROK 2013

Dátum Tím Umiestnenie Obec
13.4.2013 plameň 11.  Likavka
25.5.2013 ženy 1.  Vyšný Kubín
25.5.2013 muži 2.  Vyšný Kubín
25.5.2013 plameň 3.  Vyšný Kubín
16.6.2013 muži 4. Lip. Sliače
13.7.2013 ženy 2. Bziny
14.7.2013 ženy     1. Žaškov
14.7.2013 muži 4. Žaškov
14.7.2013 plameň 4. Žaškov
21.7.2013 ženy 3. Párnica
29.8.2013 ženy 1. Dlhá nad Oravou
29.8.2013 muži 2. Dlhá nad Oravou
7.9.2013 muži 1. Vyšný Kubín
7.9.2013 ženy 1. Vyšný Kubín
19.10.2013 muži 7. Lip. Teplá

 Viac tu: https://dhzvysnykubin.webnode.sk/news/umiestnenia-za-rok-2013/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk

Členovia výboru dobrovoľného hasičského zboru vo Vyšnom Kubíne:

predseda: Vladimír Drengubiak

veliteľ, (podpredseda): Bc. Peter Klocok

tajomník: Mgr. Dáša Kacová

referent mládeže: Danielka Komárová

strojník: Pavol Kaco

pokladník: Matej Žiak

revízor: Ivan Maťko

 

 

DHZ Vyšný Kubín

Čo by ste zmenili na našej stránke