(NE)náročná hasičina

22.06.2014 14:32

V sobotu dňa 21.6.2014 sa konala na Bzinách medzinárodná (NE)náročná hasičská súťaž, ktorá pozostávala z dvoch disciplín. Na začiatku si každý vylosoval svoju pozíciu pri hasičskom útoku. Prvou disciplínou bolo preniesť raneného na nosítkach, u žien to bola jedna ranená a u mužov traja ranení. Cieľom druhej disciplíny, bolo zostaviť hasičský útok, kde všetky hadice boli vo vozíku.
Do tejto súťaže sa zapojil aj dobrovoľný hasičský zbor z Čiech, Poľska a jeden tým medzinárodného družstva. Dokopy bolo 13 týmov a z toho 4 ženské a 9 mužských. Nakoniec sa ženy umiestnili na 2. mieste a muži na 6. mieste.