Certifikovaný členovia

06.04.2014 21:47

Takže po našej dvojtýždňovej príprave a úsmešne zdolanej písomno-ústnej skúške sa náš dobrovoľný hasičský zbor posilnil o osem certifikovaných členov.