Novinky

01.09.2019 15:57

DŇA 7.09.2019 VÁS POZÝVAME NA 

NOČNÚ 

HASIČSKÚ 

SÚŤAŽ DO KOPCA

 

Podmienkou získania pohára je účasť na dvoch súťažiach :

Trojičný útok do kopca - 15.6.2019 -14.00
Nočná hasičská súťaž do kopca - 7.9.2019 - 20.00

Súťažiť sa bude v kategórii :
1.) požiarny útok s vodou do kopca (klasika, PS 12 bez úprav) – muži, ženy
2.) požiarny útok s vodou do kopca (šport, PS 12 s úpravami) - muži, ženy.

Štartovné pre jedno súťažné družstvo je 15 eur.
V prípade súťaženia v oboch kategóriách 20 eur.
V prípade súťaženia v kategórií šport musí súťažné družstvo súťažiť aj v kategórii klasika!!!

Tímy, ktoré majú záujem o zúčastnenie sa, poprosíme o registráciu prostredníctvom diskusie na stránke udalosti / napr. DHZ Vyšný Kubín muži na 1. miesto/, prípadne aby poslali prihlášku na e-mail vk.dhz.vk@gmail.com najneskôr do 10.6.2019

Bližšie informácie o podmienkach a registrácii na vk.dhz.vk@gmail.com

DŇA 7.09.2019 VÁS POZÝVAME NA 

NOČNÚ 

HASIČSKÚ 

SÚŤAŽ DO KOPCA

 

Podmienkou získania pohára je účasť na dvoch súťažiach :

Trojičný útok do kopca - 15.6.2019 -14.00
Nočná hasičská súťaž do kopca - 7.9.2019 - 20.00

Súťažiť sa bude v kategórii :
1.) požiarny útok s vodou do kopca (klasika, PS 12 bez úprav) – muži, ženy
2.) požiarny útok s vodou do kopca (šport, PS 12 s úpravami) - muži, ženy.

Štartovné pre jedno súťažné družstvo je 15 eur.
V prípade súťaženia v oboch kategóriách 20 eur.
V prípade súťaženia v kategórií šport musí súťažné družstvo súťažiť aj v kategórii klasika!!!

Tímy, ktoré majú záujem o zúčastnenie sa, poprosíme o registráciu prostredníctvom diskusie na stránke udalosti / napr. DHZ Vyšný Kubín muži na 1. miesto/, prípadne aby poslali prihlášku na e-mail vk.dhz.vk@gmail.com najneskôr do 10.6.2019

Bližšie informácie o podmienkach a registrácii na vk.dhz.vk@gmail.com

 

20.05.2016 11:22

Srdečne Vás pozývame na VI. ročník Trojičnej hasičskej súťaže do kopca vo Vyšnom Kubíne  

Dňa 21.5.2014 sa bude konať vo Vyšnom Kubíne súťaž v útokoch hasičských družstiev klasika a šport. Súťaže sa môžu zúčastniť v kategóriách plameň, ženy a muži. Registrácia družsiev je o 13:30 a začiatok súťaže o 14:00. O 20:00 sa o zábavu postará DJ SYLVAN.

Súťažiť sa bude oproti minulým rokom v dvoch kategóriách a to :

  • Požiarny útok s vodou do kopca (klasika, striekačka PS 12 bez úprav)- muži, ženy, plameň
  • Požiarny útok s vodou do kopca (šport, striekačka PS 12 s úpravami)- muži, ženy

Prihlásené družstvá môžu súťažiť v kategórii šport len v prípade účasti klasika!

Štartovné pre jedno šúťažné družstvo - 15 €                                                                                                        V prípade súťaženia v oboch kategóriách - 20€  v cene štartovného je 8x guláš pre súťažné družstvo.

Tešíme sa na vašu účasť!

14.05.2015 12:55
Srdečne Vás pozývame na V.ročník Trojičného útoku hasičských družstiev, ktorý sa uskutoční 30. mája 2015 vo Vyšnom Kubíne so začiatkom o 14.00.
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách a to muži a ženy.
Chceli by sme vopred upozorniť že na súťaži sa môžu zúčastniť len tímy, ktoré majú originálnu PS 12 "bez úprav". Každá jedna striekačka bude pred štartom 
skontrolovaná. Družstvo, ktoré nebude mať splnenú túto podmienku nebude pripustené k štartu.

Čaká na Vás taktiež súťaž jednotlivca a súťaž o najrýchlejšie sanie.
Večer sa príďte zabaviť so skupinou Galaxia z Nižnej.
19.10.2014 21:09

Dńa 25.10.2014 sa uskutoční Brigáda. Účasť nutná.

19.10.2014 20:46
Už tretí ročník očakávanej obľúbenej súťaže vyšnokubínskych hasičov sa začal v neskoré poobedie trinásteho septembra. Družstvá sa začali registrovať ešte pred piatou a prišlo ich oveľa viac ako sa čakalo, čo bolo príjemným prekvapením a celkovo skvelou akciou pre všetkých priaznivcov hasičského športu. Zišlo sa 17 ženských a mužských tímov vrátane DHZ Vyšný Kubín. Nie len Orava ale aj Liptov má každým rokom viac účastníkov na Vyšnokubínskej nočnej súťaži.
 
Tesne po nástupe družstiev sa ukázal plameň z DHZ Vyšný Kubín ako nesúťažná ukážka a hneď po nich sa štartovalo podľa poradia.
Prvé odštartovali ženy z DHZ Vyšný Kubín aby sa mohli naplno venovať priebehu a chodu súťaže, ako aj pripravovanej zábavy. S časom 00:31:21 to odbehli napriek tomu že im počasie vôbec neprialo a spustil sa lejak, ktorý neustával takmer do konca súťaže. Tento čas sa ženským tímom nepodarilo prekonať, aj keď Párnické ženy s časom 00:38:04 od toho nemali ďaleko. Síce družstiev bolo veľa, súťaž išla ako po masle a všetko vychádzalo tak ako malo. Družstvá boli pohotové na príprave, ako aj na základni a ničím sa zbytočne nezdržiavali. Zároveň popri súťaži sa slušne rozbiehala aj zábava a komu vadil dážď išiel sa osušiť a občerstviť do priestorov obecného úradu, kde sa podobné akcie konajú pravidelne.
Muži mali s prípravami a priebehom plné ruky práce, ktorú zvládli znamenite a neodrazilo sa to na ich čase 00:25:63. Tento bohužiaľ na prvé miesto nestačil, keďže Oravská Poruba tím A) zabehla za neuveriteľných 00:22:66 a odniesla si z Vyšného Kubína prvé miesto. Oravská Poruba je vo všeobecnosti známa výhrami z mnohých hasičských súťaží, takže je pre chlapcov z Vyšného Kubína veľký úspech, že sa od nich nechali predbehnúť len o necelé tri sekundy.
Na záver súťaže si DHZ zo Žaškova chcelo vyskúšať do kopca aj silnejšiu mašinu, s ktorou dali čas, ktorý by s predstihom pokoril všetky mužské a ženské tímy. Ako jedna z hlavných podmienok tejto súťaže bola však taká, že družstvá mali rovnaký objem požiarnej striekačky, čím sa zabránilo zvýhodňovaniu jednotlivých tímov s lepším vybavením, takže tento ich čas bol len orientačný a nebral sa do úvahy v rámci súťažných časov.
Ako aj minulý rok aj ženy aj muži z DHZ Vyšný Kubín mali svoj pohár v suchu a mohli sa zabávať spolu s ostatnými dobrovoľnými hasičmi do skorých ranných hodín.
Poradie ženy:
1. miesto Vyšný Kubín
2. miesto Párnica
3. miesto Žaškov
Ženy DHZ Vyšný Kubín súťažili v zložení:
Strojník Nina Rosinská
Sanie Daniela Drengubiaková a Daša Kacová
B-hadica Marianna Palugová
Rozdeľovač Zuzana Mäsiarová
Útok Simona Žiaková a Petra Morincová
Poradie muži:
1. miesto Oravská Poruba A
2. miesto Vyšný Kubín
3. miesto Oravská Poruba B
Muži DHZ Vyšný Kubín súťažili v zložení:
Strojník Pavol Kaco
Sanie Vladimír Drengubiak a Peter Klocok
B-hadica Marek Grenčík
Rozdeľovač Ivan Maťko
Útok Matej Žiak a Daniel Martinko
S každou súťažou, respektíve s organizáciou hasičských súťaží prichádzajú obavy, stresy a veľa povinností, ktoré sa však v priebehu zmenia na pekné zážitky, veľa úsmevných príhod a upevnenie priateľstiev členov rôznych DHZ. Tešíme sa na ročník 2015 :)
 
                                                                                                                                          Vypracovala D. Kacová
04.07.2014 13:07

Dňa 29.6.2014 sa naše DHZ zúčastnilo súťaže historických mašín, kde sa behalo len s PS 8. Prihlásilo sa veľa tímov z rôznych obcí. V našom družstve bolo 10 súťažiacich z toho 2 ženy. Umiestili sme sa na 4. mieste. 

1 | 2 >>

Hasičské desatoro 

1.  Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť 
pomôcť v nešťastí 
 
2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, 
nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž. 
 
3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie. 
 
4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú 
od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše. 
 
5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich 
povzniesť. 
 
6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, 
v spoločenskom konaní počestná a vľúdna. 
 
7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy 
hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť. 
 
8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky 
nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril. 
 
9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi 
a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš. 
 
10.  Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš 
dobrým hasičským dobrovoľníkom.